Minsterie van VWS
Project:
Opdrachtgever:
Applicateur:
Ondergrond:
Minsterie van VWS
DTZ Zadelhoff
Eddy Treytel B.V.
Baksteen
In oktober 2003 is begonnen met de reiniging en conservering van het ministerie van VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.)
De onder- en bovenbouw, ca.12000m2,  bestaande uit baksteen/metselwerk worden eerst technisch gereinigd en daarna geconserveerd met Prevosil® GB dat geappliceerd wordt door middel van de rolmethode.