Spoelglans - NIEUW -
Download document Veiligheidsinformatieblad PDF
Productnr.: 1069
Spoelglans is een sterk geconcentreerd glansmiddel op basis van non-ionogene tensiden en een speciaal afpareladditief. En tevens geschikt als tijdelijk glansmiddel van gecoate oppervlakken en kunststof ondergronden.Geschikte ondergronden: 
Gecoate- en kunststofondergronden.

Producteigenschappen:
- Economisch in gebruik
- Hoog afpareleffect
- Nazemen van glas is niet noodzakelijk


Verwerkingsvoorschriften:
- Maak de ondergrond vetvrij, schoon en droog.
- Breng het product aan met behulp van een vernevelspuit of toevoegen aan een waterreservoir van een hogedrukreiniger.
- Niet naspoelen.

Applicatiegereedschappen:

Productgegevens:
Theoretisch rendement - 300-500 m2/ lliter
Kleur                             - geel
Dichtheid                      - s.g. ca. 1,00 kg/ltr
Min. omgevingstemp.    - 5 º C
Max. ondergrondtemp.  - 30 º C
Houdbaarheid               - tenminste 12 maanden

Verpakkingen:
10 liter cans

 

 


Alle informatie en adviezen welke door Chemtec Chemicals bv zijn opgesteld zijn te goeder trouw en naar beste weten verstrekt. Chemtec Chemicals bv kan echter generlei verantwoordelijkheid aanvaarden voor applicaties c.q. toepassingen die buiten onze controle vallen.
Volg ons op Twitter!

NIEUW! Service Center Rotterdam en Utrecht
Vanaf kunnen we u nog beter bedienen dankzij twee gloednieuwe service centers in Rotterdam en Utrecht.
Lees verder...