Chemtec
Nieuw! Methyleenchloridevrije schildersafbijt

Chemtec Chemicals B.V. is al jaren lang een gerenomeerde producent van methyleenchloridehoudende schildersafbijt. Conform de Europese wetgeving is verkoop en productie van methyleenchloridehoudende verfafbijten verboden
met ingang van 1 januari 2010. Wij willen echter niet wachten tot het verbod een feit is en lanceren daarom met trots R.A.P.P.

Met de introductie van R.A.P.P. gaat een nieuw afbijttijdperk beginnen!
Onze afdeling R&D heeft vorig jaar aanvang gemaakt met de ontwikkeling van een nieuw type schildersafbijt, vrij van
methyleenchloride waarbij de applicatie en (korte) inwerktijd zoveel mogelijk moet overeenkomen met de traditionele verfafbijten.

In eerste instantie zijn op laboratoriumschaal veel proeven verricht op oude polyurethaan- en epoxylakken. Daarnaast zijn ook op de nieuwe verfgeneraties testen uitgevoerd. Na de gebruikelijke modificaties zijn medio oktober 2008 de eerste praktijkproeven uitgezet. Deze varieerden van oude vloercoatings verwijderen tot het verwijderen van oude verflagen, aangebracht op kozijnen.

 

R.A.P.P.is een snelwerkend, makkelijk verwerkbare verfafbijt vrij van methyleenchloride.

Met ingang van 1 maart 2009 is R.A.P.P. verkrijgbaar bij de professionele verfgroothandel.

Voor meer informatie
KLIK HIER of bel ons secretariaat (010-4120974) voor een kosteloos proefmonster.

Chemtec  Chemicals B.V.

Februari 2009


info@chemtec.nl

Voor                                                               Na 

PlusProject:    
Kantorencomplex Houttuinlaan 5 te Woerden

Opdrachtgever: Consensus Facility Services B.V. te Rotterdam
Applicateur:      Cleaning Art B.V. te Dordrecht
Ondergrond:     Grindgewassen betonelementen/ aluminium kozijnen

Consensus Facility Services B.V. te Rotterdam heeft Cleaning Art B.V. te Dordrecht opdracht gegeven om het kantorencomplex gelegen aan de Houttuinlaan 5 te Woerden te reinigen.

Het complex is voornamelijk opgetrokken uit grindgewassen betonelementen. Deze ondergrond was
in de loop der jaren zwaar vervuild geraakt door atmosferische invloeden.

Na een aantal proefzettingen is besloten de betonelementen te reinigen met Prochemko Murodex ZR.
Porchemko Murodex ZR is een zwak zure gevelreiniger op basis van ammoniumbi-fluoride.

  Chemtec PlusProject! Kantorencomplex Houttuinlaan 5 te Woerden


De Ph- waarde is ca. 4/5. Door zijn pasteusiteit werd tijdens de applicatie geen product gemorst. Na een inwerktijd
van ca 3 uur werd de behandelde ondergrond zorgvuldig en onder gepaste druk met heet water afgespoten. Het esthetisch resultaat is verbluffend.

Na bovengenoemde werkzaamheden zijn de aluminium kozijnen gereinigd met Prochemko Alurex.
is een aluminiumreiniger op basis van diverse organische en anorganische zuren alsmede oppervlakte-actieve stoffen. Prochemko Alurex  is verdund met 4 delen water en door middel van de borstelmethode geappliceerd. Na een inwerktijd van ca. 10 minuten is het geheel afgespoeld met schoon water.

Februari 2009

Chemtec  Chemicals B.V.

info@chemtec.nl

Omgaan met gevaarlijke stoffen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Werken moet iedereen zo veilig mogelijk doen. Persoonlijke Beschermingsmiddelen zijn daarom erg belangrijk en veelal wettelijk verplicht.
Bij het uitvoeren van werkzaamheden kunnen risico’s optreden voor de veiligheid of gezondheid van de medewerkers die de werkzaamheden uitvoeren. Om deze risico’s te beheersen en de kans op letsel of gezondheidsschade te beperken, worden persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) gebruikt.

Wat moet? De rechten en plichten van de werkgever én de werknemer?
Op basis van de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) wordt in kaart gebracht wat de gezondheids- en veiligheidsrisico's binnen uw bedrijf zijn, en hoe u deze risico's kunt voorkomen.
Kunt u een risico niet voorkomen of onvoldoende beperken dan moeten persoonlijke beschermingsmiddelen aangeschaft worden. De persoonlijke beschermingsmiddelen dient u gratis te verstrekken. Met deze middelen kunt u voorkomen dat de gezondheid van uw werknemer in gevaar komt.

De persoonlijke beschermingsmiddelen moeten een CE-markering hebben. Zo weet u dat ze voldoen aan de wettelijke eisen. Goede persoonlijke beschermingsmiddelen zijn verder afgestemd op de werknemers die ze gebruiken. Ze voldoen aan de eisen uit het Warenwetbesluit. En ze hebben een duidelijke gebruiksaanwijzing.

 

Bij een controle checkt de Arbeidsinspectie of u de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen heeft. Is dit niet het geval, dan kunt u een boete krijgen.

Daarnaast is het belangrijk dat werknemers voorlichting krijgen over het belang van persoonlijke beschermingsmiddelen. Leg ook uit hoe de middelen gebruikt en onderhouden moeten worden. U zult regelmatig moeten controleren óf de werknemers ook daadwerkelijk de persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.
Het is belangrijk dat werknemers de beschermingsmiddelen gebruiken waar dat nodig is. Leg in bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst of een eigen bedrijfsregeling vast hoe de werknemer moet omgaan met de persoonlijke beschermingsmiddelen. Houdt een werknemer zich niet aan de regels, dan kunt u een waarschuwing of berisping geven. De werknemer die zich bij herhaling niet houdt aan de veiligheidsvoorschriften kan zelfs een boete worden opgelegd of in het uiterste geval ontslagen worden.

Voor alle informatie over PBM klik hier

Februari 2009

Drs. Ingrid Kautz
ikautz@chemtec.nl

  Nano-Antislip en Calcium Guard een groot succes!

We hebben veel positieve reacties ontvangen van bedrijven en gemeenten op ons artikel over Nano-Antislip in onze Nieuwsbrief van januari. Heeft u het artikel gemist klik hier.

Ook op ons artikel "Witte uitslag op Voegwerk - Calcium Guard -, kwamen veel positive reacties binnen.

Chemtec Chemicals bv Breevaartstraat 71 3044 AG Rotterdam T 010 41 209 74 E info@chemtec.nl
Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan op onderstaande link om u af te melden.
%%URL%%