Chemtec
Nieuw! Structuur Anti-Aanplak Coating

Het Chemtec Chemicals Team meldt u met trots de geboorte van twee nieuwe producten Nano-Coatex Structuur en Nano-Antiplak Topcoat. Beide producten zijn ontwikkeld vanuit onze NanoSign-lijn.

Omdat er in de markt een grote behoefte bleek te bestaan om straatmeubilair te beschermen tegen het aanplakken van posters, stickers e.d. en de vraag om het materiaal te beschermen tegen Graffiti, heeft Chemtec Chemicals hard gewerkt aan een nieuw systeem dat deze problemen tegen gaat of zorgt voor een makkelijk te reinigen ondergrond.
Nano-Antiplak Topcoat zorgt door zijn ruwheid dat het aanplakken van biljetten, posters en stickers vrijwel onmogelijk gemaakt wordt en ook graffiti wordt eenvoudig te verwijderen, zonder dat de coating aangetast wordt.
Na een uitvoerige testfase hebben de gemeentes Amersfoort en Apeldoorn besloten het product toe te passen op al het straatmeubilair.

Dit nieuwe systeem wordt in twee lagen aangebracht en kan op vrijwel iedere ondergrond worden toegepast. Hierbij kunt u denken aan schakelkasten, ondergrondse afvalcontainers, abri’s, glasbakken enz.

 

Heeft u toch nog vragen over de hechting op een afwijkende ondergrond dan staat het Chemtec Chemicals Team graag voor u klaar om proefondervindelijk vast te stellen of we hechting krijgen, of dat we naar een doeltreffende voorbehandeling moeten overgaan.
Uiteraard kunt u ook al uw andere vragen bij ons kwijt.

Chemtec  Chemicals B.V.

November 2008

Berry van Leeuwen

berry@chemtec.nl

PlusProject: Regelkasten nieuwbouwwijk te Amersfoort

Opdrachtgever: Gemeente Amersfoort/Volker Wessels
Applicateur:      Damage Control Nederland
Ondergrond:     Kunststof PVC regel- en schakelkasten

  Chemtec PlusProject! Regelkasten te Amersfoort Voor de opdrachtgever, gemeente Amersfoort en Volker Wessels heeft DCN te Amersfoort te opdracht gekregen een groot aantal, uit kunststof bestaande regel en schakelkasten, duurzaam te beschermen tegen wildplak en graffitileuzen. De schakel en regelkasten worden geplaatst in de nieuwbouwwijk te Amersfoort
Chemtec Chemicals B.V. heeft hiervoor een nieuw product ontwikkeld tegen het beplakken van gesloten ondergronden.

Damage Contotrol Nederland behandeld deze kasten met Nano-Coatex Structuur in kleur door middel van rolapplicatie en werkt deze af met een laag Nano-Antiplak Topcoat. Vervolgens worden de kasten in de wijk geplaatst en neemt DCN het onderhoud betreft het eenvoudig verwijderen van posters en graffiti- leuzen in hun service pakket op voor een langere periode.
Door deze bescherming wil de gemeente het wildplak en het spuiten van leuzen in de woonwijken ontmoedigen
Omgaan met gevaarlijke stoffen

Hoe langer wij werken met chemicaliën des te makkelijker gaan wij er mee om; in ons bijna dagelijks gebruik van gevaarlijke chemicaliën sluipt op den duur een zekere mate van beroepsblindheid en gemak in.

Overheden verplichten fabrikanten hun producten uitgebreid te documenteren in de vorm van Veiligheid Informatiebladen (VIB) en deze up-to date te houden. De praktijk is echter dat met deze bladen gemakkelijk en bijna achteloos wordt omgegaan, bijna net zo gemakkelijk en achteloos als met de producten zelf.

Het omgaan met en het verwerken van bijvoorbeeld producten die waterstoffluoridefluorwaterstofzuur -
bevatten blijft altijd een risicovolle bezigheid.
Waterstoffluoride is op zich een zwak zuur, echter alleen in sterk verdunde vorm, bij wat sterkere concentraties verandert deze eigenschap en wordt het een sterk zuur met een bijzonder sterke waterstofbinding. Bij concentratie tot 7% is het materiaal ingedeeld als toxisch (giftig) en concentraties boven de 7% zijn zéér toxisch.

Deze eigenschap maakt dat fluorwaterstofzuur zo’n verwoestend effect heeft op de huid en in wat mindere mate op de ogen.
Bij spatten op de huid wordt in dit eerste instantie niet waargenomen, pas enige tijd later wanneer het weefsel wordt aangetast ervaart men een scherpe pijn; afspoelen met water komt te laat en wanneer geen passende maatregelen worden genomen vreet het fluorwaterstof door tot op het bot. Gepaste eerste hulp is dringend noodzakelijk en kan alleen gegeven worden door artsen die ervaring hebben op het gebied van chemische brandwonden.
De gekwetste plekke zullen behandeld worden met Calcium Gluconaatzalf dat het zuur neutraliseert, niet alleen worden de oppervlakken van de wonden behandeld maar ook onder de geïnfecteerde plaatsen zal via injecties het Calcium Gluconaat ingebracht moeten worden.
Herstel van deze chemische brandwonden is een langdurige en pijnlijke zaak.

 

Het voorkomen van dergelijke situaties heeft de gebruiker voor een groot gedeelte zelf in de hand:
men moet zich realiseren dat men bezig is met gevaarlijke chemicaliën en netjes werken is geboden, ook moet men zeker zijn dat alle persoonlijke beschermingmiddelen in orde zijn: goede beschermende kleding, gelaatsmasker en de juiste handschoenen, desnoods twee paar over elkaar, ook moet men scheurtjes en gaatjes in de handschoenen voorkomen. Zodra een handschoen aan de binnenzijde vochtig aanvoelt deze direct uittrekken en de handen wassen en de mogelijk besmette plekken insmeren met Calcium Gluconaatzalf.

Als de gebruiker al deze maatregelen in acht neemt is veilig werken met zelfs deze stof geen onmogelijkheid, zorg dat de Calcium Gluconaatzalf als standaard aanwezig is bij gevel- reinigingswerkzaamheden. Voorkomen is beter dan genezen

Chemtec  Chemicals B.V.

November 2008

Jaap Man
jman@chemtec.nl

  Producent van Universol. De vervanger van ammonia! Universol is een zeer sterk geconcentreerde, alkalische ontvetter op basis van oppervlakte-actieve stoffen en reinigingsversterkers.
Universol is zeer geschikt voor het ontvetten en antistatisch maken van ondergronden voor schilderwerk. Door de goede eigenschappen van dit product hoeft men de ondergrond niet meer na te wassen, waardoor direct met schilderwerk begonnen kan worden.
Chemtec Chemicals bv Breevaartstraat 71 3044 AG Rotterdam T 010 41 209 74 E info@chemtec.nl
Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan op onderstaande link om u af te melden.
%%URL%%