FAQ: Gevelreiniging


Q: Waarom mag kalkzandsteen en natuursteen nooit gereinigd worden met een product wat zuur bevat ?


Zuren reiniginsproducten kunnen het aanwezige kalk in kalkzandsteen en natuursteen oplossen. Hierdoor kan ernstige schade ontstaan bij een foutieve applicatie. Speciaal voor deze ondergronden heeft Chemtec Chemicals B.V. andere gevelreinigingsproducten, nl. Geclean Alka of Wendro. Dit is zijn pasteuze reiniger op alkalische basis welke veilig te gebruiken is op kalkzandsteen en natuursteen. Denk erom na gebruik van deze producten het behandelde oppervlak na te behandelen c.q. te neutraliseren met Neutralex, dit voorkomt eventuele witte uitslag.

Q:. Moet men bij gebruik van gevelreinigingsproducten het water weer opvangen?
Op dit moment zijn er nog geen landelijk dekkende richtlijnen. Echter, er zijn al gemeenten die strenge eisen stellen bij het gevelreinigen. Wij adviseren dan ook om voor de aanvang van het gevelreinigen contact op te nemen met de plaatselijke betreffende instanties en vraag naar de lozingsnormen die gelden voor de betreffende gemeente.

Q: Hoe is een zgn. mangaansteen te reinigen?

Een mangaansteen is niet te reinigen met chemische middelen. Daardoor ontstaan niet te voorspellen vlekken, strepen en verkleuringen. Een mangaansteen is alleen te reinigen d.m.v. stralen.


Q: Moet ik bij gevelreinigen glas, verfwerk e.d. afplakken?

Bij gebruik van zure reinigers bestaat de kans dat verfwerk, zeker glas en metalen geveldelen beschadigen.
Glas en andere silicaathoudende materialen worden door zuren aangetast. Bij gebruik van basische reinigers moeten diverse gevelelementen afgedekt worden: schilderwerk kan door verzepen met basische reinigers beschadigen!
FAQ:
Hydrofoberen

FAQ:
Graffitiverwijderaars / Anti-Graffiti Coatingsystemen

FAQ:
Aluminium & Kunststofreiniging/bescherming