Producten
Productgroep - 4000
Hydrofobering

Vocht, afkomstig van regen, kan worden vermeden of sterk worden gereduceerd door de gevel te hydrofoberen, dat wil zeggen het materiaal zodanig te behandelen, dat het geen enkele affiniteit met water vertoont. De reden dat
bepaalde stoffen wel of geen water aantrekken, ligt aan de molecuulopbouw van zowel het water als van de desbetreffende stof. Het watermolecuul heeft een positieve en negatieve molecuulzijde (dipool). Alle stoffen, die dit eveneens zo hebben, trekken water aan. Alle stoffen met polaire moleculen zijn hydrofiel. Hiertoe behoren de silicaten, carbonaten en andere zouten, zuren, logen, etc. De stoffen die geen water aantrekken maar juist afstoten, heten hydrofoob. Typische hydrofobe materialen zijn alle metalen, olie, paraffine en polymeren, zoals polyethyleen, polypropyleen etc.

Curaton HS Kleur (artikelcode 40020) Curaton HS Kleur is een hydroforbeermidel in kleur, voor sterk poreuze minerale ondergronden op basis van gemodificeerde copolymeren en silaan/siloxaan. Geschikt als versteviger en hydrofobering in kleur van sterk poreuze ondergronden. Dringt diep door in het te behandelden oppervlak en alkalibestendig. Curanton HS Kleur is leverbaar in een beperkt aantal kleuren.

Hydrotex Speciaal Reukarm (artikelcode 40420) Hydrotex Speciaal Reukarm is een hydrofobeermiddel op basis van oligomeer organosiloxaan voor
minerale, poreuze ondergronden.
Hydrotex WE (artikelcode 40430) Hydrotex WE is een hydrofobeermiddel op basis van oligomeer siloxaan-emulsie voor
minerale poreuze ondergronden.

Productgroep 1000
Aluminium & Kunststofreiniging/bescherming

Productgroep 2000
Gevelreiniging

Productgroep 3000
Algemene Reiniging en Onderhoud

Productgroep 4000
Hydrofobering

Productgroep 5000
Graffitiverwijderaars/Anti-graffiti Coatingsystemen

Productgroep 8000
Hulpmaterialen

Productgroep 9000
Specialties