Feedback

De medewerkers van Chemtec Chemicals B.V. doen hun werk zo goed mogelijk.
Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig te werken en u kwaliteit te bieden. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw order is afgehandeld, de levering is geschied of over de manier waarop de facturatie is verlopen.
Ons werk is en blijft mensenwerk. Er kunnen fouten gemaakt worden en soms loopt niet alles naar wens.
U vindt bijvoorbeeld dat de afspraken die met u zijn gemaakt, niet nagekomen worden of dat één van onze medewerkers slecht te bereiken is. Of u bent het niet eens met een advies dat door de medewerkers is gegeven. 
Over deze en nog veel meer zaken kunt u ons digitale klachtenformulier invullen. Wij vinden het belangrijk van u te horen als u niet tevreden bent. Want alleen zo kunnen wij de kwaliteit van ons werk instandhouden en, als dat nodig is, verbeteren. 


Bedrijf:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnr.:
Faxnr.:
E-mail:
   
Suggesties / Klachten :