Prevosil® Speciaal WB
Download document Veiligheidsinformatieblad PDF

Productnr.: 4030
Een milieuvriendelijk op waterbasis hydrofobeermiddel speciaal ontwikkeld voor het impregneren van minerale ondergronden. Omdat het middel watergedragen is en geen solvents (milieuvriendelijk) bevat is het uitermate veilig om mee te werken, zelfs bij hoge temperaturen. 
Geschikt voor alle poreuze minerale ondergronden.

10 jaar garantie.Productinformatie:
werkzame stoffen : silanen/oligomeer siloxanen.
soortelijk gewicht : ca. 1.00 g cm3
gevarenklasse      : geen
emulsietype         : O/W
oplosmiddel        : geen
vlampunt             : n.v.t.

Keuringsrapporten:
Keuringsrapport DE 577032/06 van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor
het Bouwbedrijf
te Brussel.

Op verzoek zijn deze keuringsrapporten beschikbaar.

Geschikte ondergronden:
Baksteen (metselwerk), kalkzandsteen, natuursteen en minerale mortels etc.

Producteigenschappen:
Prevosil® Speciaal WB is een kleurloos hydrofoberingsmiddel dat speciaal is ontwikkeld om zowel
neutrale als sterk alkalische bouwstoffen te beschermen tegen vochtdoorslag. Prevosil® Speciaal WB
bevat geen solvents en is daardoor milieuvriendelijk. Door toevoeging van speciale katalysators is het
produkt na applicatie in ca. 4 uur regenvast (afhankelijk van de weersomstandigheden).
Na ongeveer 14 dagen is het volledig uitgehard en heeft zijn optimale werking bereikt.

Andere kenmerken van
Prevosil® Speciaal WB zijn:
Waterdampdoorlaatbaar.
Nagenoeg onzichtbaar.
Toepasbaar op vers voegwerk (hoog alkalische ondergronden).
Voorkomt c.q. vermindert zoutuitbloeiingen, vorstschade, kalkuitwassingen, schimmels, mos-,
algaangroei en erosie etc.
Toepasbaar op relatief vochtige en warme ondergronden.

Verwerkingsvoorschriften:
De te behandelen ondergronden dienen stof- en vetvrij te zijn, Prevosil® Speciaal WB is niet
scheuroverbruggend, in slechte staat zijnde voegen dienen vooraf hersteld zijn. Eventueel verzande
ondergronden eerst behandelen met . Appliceren in 2 lagen nat in nat rekening
houdend met de poreusiteit van de ondergrond, dit vanonder naar boven.

Verwerkingstemperatuur 5-30ºC.
Omliggende materialen zoals kozijnen, ramen en planten afschermen tijdens de applicatie.

Applicatiegereedschappen:
Prevosil® Speciaal WB
dient te worden geappliceerd met behulp van het flow-coatsysteem.
(Lage druk met voorkoming van nevel)
Na einde werkzaamheden de gebruikte gereedschappen direct spoelen met schoon water.

Opmerkingen:
Om het juiste verbruik vast te stellen adviseren wij voor aanvang van de werkzaamheden een
proefstuk te plaatsen.

Theoretisch verbruik: 0,5 - 1,5 liter per m2.

Houdbaarheid: minimaal 6 maanden na aankoop.

Vorstvrij bewaren.

Garantie:
10 jaar.

Verpakking:
25, 210, 1000 liter.

 


Alle informatie en adviezen welke door Chemtec Chemicals bv zijn opgesteld zijn te goeder trouw en naar beste weten verstrekt. Chemtec Chemicals bv kan echter generlei verantwoordelijkheid aanvaarden voor applicaties c.q. toepassingen die buiten onze controle vallen.
Volg ons op Twitter!

Service Center Rotterdam
Vanaf kunnen we u nog beter bedienen dankzij ons service center in Rotterdam.
Lees verder...