Prevosil® Speciaal GB
Download document Veiligheidsinformatieblad PDF

Productnr.: 4045
Prevosil® Speciaal GB is een pasteus watergedragen (milieuvriendelijk) hydrofobeermiddel speciaal ontwikkeld voor het hydrofoberen van minerale ondergronden. Door zijn hoge viscositeit is een lange contacttijd mogelijk waardoor een hoge indringdiepte wordt gehaald. Het product is tevens toepasbaar op vers voegwerk. Door zijn viscositeit is het verticaal en horizontaal toe te passen.

10 jaar garantie.Productinformatie:
werkzame stoffen : silanen/siloxanen
soortelijk gewicht : ca. 1.15 g cm3
gevarenklasse      : geen
emulsietype         : O/W
oplosmiddel        : geen
vlampunt             : n.v.t.

Geschikte ondergronden:
Metselwerk, beton, natuursteen etc.

Producteigenschappen:
Prevosil® Speciaal GB is een pasteus hydrofobeermiddel dat speciaal is ontwikkeld om
bouwstoffen te beschermen tegen vochtdoorslag. Prevosil® Speciaal GB bevat geen solvents en
is daardoor milieuvriendelijk.
Door zijn hoge viscositeit is een lange contacttijd mogelijke waardoor een hoge indringdiepte
wordt gehaald.

Andere kenmerken van Prevosil® Speciaal GB zijn:
Waterdampdoorlaatbaar
Nagenoeg onzichtbaar
Toepasbaar op vers voegwerk (hoog alkalische ondergronden)
Voorkomt c.q. vermindert zoutuitbloeiingen, vorstschade, kalkuitwassingen, schimmels, mos-,
algaangroei en erosie etc.
Toepasbaar op relatief vochtige en warme ondergronden

Verwerkingsvoorschriften:
De te behandelen ondergronden dienen stof- en vetvrij te zijn, Prevosil® Speciaal GB is niet
scheuroverbruggend, in slechte staat zijnde voegen dienen vooraf hersteld zijn. Eventueel verzande
ondergronden eerst behandelen met .
Appliceren in 1 laag rekening houdend met de poreusiteit van de ondergrond, dit vanonder naar boven.

Verwerkingstemperatuur 5-30ºC.
Omliggende materialen zoals kozijnen, ramen en planten afschermen tijdens de applicatie.

Applicatiegereedschappen:
Prevosil® Speciaal GB dient te worden geappliceerd met behulp van rol, kwast of air-less
Na einde werkzaamheden de gebruikte gereedschappen direct spoelen met schoon water.

Opmerkingen:
Om het juiste verbruik vast te stellen adviseren wij voor aanvang van de werkzaamheden een proefstuk
te plaatsen.

Theoretisch verbruik: 0,1 – 0,3 kg per m2.

Houdbaarheid: minimaal 12 maanden na aankoop.

Vorstvrij bewaren.

Garantie:
10 jaar.

Verpakking:
10, 25 kg


Alle informatie en adviezen welke door Chemtec Chemicals bv zijn opgesteld zijn te goeder trouw en naar beste weten verstrekt. Chemtec Chemicals bv kan echter generlei verantwoordelijkheid aanvaarden voor applicaties c.q. toepassingen die buiten onze controle vallen.
Volg ons op Twitter!

NIEUW! Service Center Rotterdam en Utrecht
Vanaf kunnen we u nog beter bedienen dankzij twee gloednieuwe service centers in Rotterdam en Utrecht.
Lees verder...