Hydrotex Speciaal Reukarm
Download document Veiligheidsinformatieblad PDF

Productnr.: 40420
Hydrotex Speciaal Reukarm is een hydrofobeermiddel op basis van oligomeer organosiloxaan voor
minerale, poreuze ondergronden.


Kenmerken
Dringt diep in het te behandelen oppervlak
Alkaliebestand
10 jaar garantie op het waterafstotend vermogen
Voldoet aan alle internationale eisen voor hydrofoberingsmiddelen

Toepassing
Hydrotex Speciaal Reukarm wordt gebruikt voor het water-afstotend maken van baksteen,
beton, asbest-cement, kalkzandsteen, natuursteen, gasbeton etc.

Dichtheid (s.g.)
Circa 0,78 kg/l

Theoretisch rendement
0,7 – 1,5 m2/l

Verbruik is sterk afhankelijk van mate van de zuigkracht van de ondergrond

Kleur (nat product)
Kleurloos transparant

Verpakking
10 l kunststof (HPDE) can
25 l kunststof (HDPE) can
200 l kunststof (HDPE) can
1000 l container

Applicatiecondities
Minimale omgevingstemperatuur    : 5°C
Maximale relatieve vochtigheid         : 90%
Minimale ondergrond temperatuur  : 5°C
Maximale ondergrond temperatuur : 30°C

Gebruiksaanwijzing
Gebruik Hydrotex Speciaal Reukarm zoals aangeleverd!
Breng het product “nat in nat” aan.
Zorg voor verzadiging van de ondergrond.
Gebruik een lichtgewicht drukspuit (zonder nozzle).

Reiniging apparatuur
Terpentine, vervolgens met overvloedig water.

Voorbehandeling ondergronden
Schoon, droog en vetvrij maken.
Geen resten chemicaliën, die bij de reiniging gebruikt worden, achterlaten.


Alle informatie en adviezen welke door Chemtec Chemicals bv zijn opgesteld zijn te goeder trouw en naar beste weten verstrekt. Chemtec Chemicals bv kan echter generlei verantwoordelijkheid aanvaarden voor applicaties c.q. toepassingen die buiten onze controle vallen.
Volg ons op Twitter!

NIEUW! Service Center Rotterdam en Utrecht
Vanaf kunnen we u nog beter bedienen dankzij twee gloednieuwe service centers in Rotterdam en Utrecht.
Lees verder...